Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op door u bestelde artikelen en de u geplaatste opdrachten voor het maken van een product.

U gaat akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Alle prijzen zijn in euro’s inclusief 21% BTW.

Prijzen zijn per stuk en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Voor eventuele aantoonbare fouten genoemd in de omschrijving kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Verzending vind plaats na betaling van het volledige  te betalen bedrag.

Dit geschiedt door de verzender naar keuze DPD of Bpost

Bij een bestelling vanaf 100,00 zijn de verzendkosten gratis.

Zendingen worden automatisch aangemaakt naar aanleiding van de door de klant ingevoerde adresgegevens.

De klant dient deze voor het plaatsen van de bestelling te controleren om foutieve zendingen te voorkomen.

Kepaza is niet aansprakelijk voor extra kosten die het invoeren van onjuiste informatie met zich meebrengen.

Extra gemaakte kosten in verband met eventuele nazending zullen in rekening gebracht worden bij de klant.

Kleuren die u op het scherm ziet, kunnen afwijken van de werkelijkheid, door de resolutie van uw scherm, hier zijn wij niet aansprakelijk voor.

De klant heeft het recht, om binnen 14 dagen na levering, zonder opgaaf van reden, het product retour te sturen. De koper dient het wel in originele verpakking en originele staat retour te zenden.

Speciaal voor u bestelde producten en door u bestelde producten met bedrukking, kunnen niet retour gezonden worden.

Indien een artikel bij retour niet meer als origineel of nieuw verkocht kan worden wordt er vindt er voor dit artikel geen terugbetaling plaats.

Na ontvangst van het artikel in originele staat en verpakking zal het aankoopbedrag retour gestort worden.

U dient vooraf contact op te nemen over een eventuele retourzending.

Betaling

De betaling kan worden voldaan per BanContact (B), iDeal (NL), SoFort (D),  met mastercard, Paypal , VISA, of per bankoverschrijving.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden.

Levering en nalevering

Bestellingen die op werkdagen voor 12.30 uur bij ons binnen zijn, worden normaal gesproken dezelfde dag verzonden (mits alle artikelen voorradig zijn). In principe leveren wij enkel de complete levering, tenzij anders met u is overlegd. Onder voorbehoud van uitzonderingssituaties.

Mocht het bestelde product een verwachte levertijd hebben van 15 dagen of langer, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na, uiteraard zonder extra kosten!

Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen of op aanvraag vervaardigen, berekenen wij de kosten voor standaard verzending. Aan informatie met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij uw bestelling met zekerheid op dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons in dat geval, zodat we u daarover direct kunnen informeren. Ons telefoonnummer: +32465527932

Custom vervaardigde artikelen.

Kepaza bied de mogelijkheid voor bedrukking naar persoonlijke wens. Artikelen die op aanvraag van u met een eigen afbeelding van u zelf vervaardigd zijn, of op aanvraag door ons ontworpen en vervaardigd zijn, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel Ruilen

Als u een artikel (uit de standaard collectie) wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u na ontvangst van het te ruilen artikel, het nieuwe artikel toesturen. Wanneer het nieuwe artikel een hogere prijs heeft, zullen wij u een betaalverzoek sturen voor het verschil in prijs; een evt. creditering zal plaatsvinden na de 14 dagen zichttermijn.

M.u.v. Custom vervaardigde artikelen, deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De verzendkosten m.b.t. ruilen of retourneren zijn altijd voor eigen rekening van de koper.

Retourneren

Wilt u één of meer van de door u bestelde standaard producten terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle producten 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. Wilt u een artikel terug willen sturen, neemt u dan telefonisch contact op met ons; +32465527932 of mail: Kepazadesign@gmail.com. U kunt ook het retourformulier gebruiken. Deze zat bij de betreffende bestelling of wordt op aanvraag naar u toe gezonden via email.

Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele onbeschadigde verpakking, terug. (crediteren van het bedrag zal plaatsvinden na controle van de retourzending). M.u.v. Custom vervaardigde artikelen, deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Retourzendingen worden enkel in behandeling genomen wanneer deze zijn voorzien van een ingevuld retourformulier.

De verzendkosten m.b.t. ruilen of retourneren zijn altijd voor eigen rekening van de koper.

Retourzendingen worden enkel in behandeling genomen wanneer deze zijn voorzien van een ingevuld retourformulier.

De verzendkosten m.b.t. ruilen of retourneren zijn altijd voor eigen rekening van de koper.

Verkeerd product in de doos of de bestelling klopt niet?

Vergissen is menselijk en het kan wel eens gebeuren dat u het ene produkt heeft besteld, maar per ongelijk een ander produkt geleverd krijgt, of er mist een artikel. Wij vragen u om ons dit binnen 2 werkdagen na ontvangst te melden, zodat we een passende oplossing kunnen overleggen. Neemt u dan telefonisch contact op met ons; +32465527932 of mail: kepazadesign@gmail.com .

Garantie

Voor sommige artikelen geldt een bepaalde garantietermijn,, dit staat aangegeven bij het artikel.

Garantie betreft fabriek- en/of materiaalfouten en vervalt als het artikel slecht of niet volgens voorschrift is onderhouden , er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, of als er sprake is van nalatigheid. Als bij naleving van de voorgeschreven onderhoudsbepalingen en bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden aan het product, neem dan contact op met ons; +32465527932 of mail: kepazadesign@gmail.com.

Wij hanteren een z.g.n. Carry-In garantie: u brengt het product bij ons, of stuurt het ons toe (na overleg met ons). Mocht na onderzoek blijken dat het product niet goed is geweest, crediteren wij het volledige aankoop bedrag binnen 5 werkdagen. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u hierover een mail sturen naar kepazadesign@gmail.com of neem telefonisch contact op via nummer  +32465527932.

Bezorgen buiten België.

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten.

Aansprakelijkheid

Kepaza aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, onze aansprakelijkheid is beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht

Onze producten worden met uiterste zorg bedrukt. Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in België dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht Kepaza heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kepaza gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kepaza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Winkelwagen
Translate »